Preetjes Molen

Heule

Introductiefilmpje

Info voor bezoek en uitleen

Type en functie

Type: staakmolen op torenkot
Functie: vlaszwingelmolen

Omschrijving

Preetjes Molen in de Hoge Dreef te Heule is de enige bewaarde en nog werkende vlaszwingelmolen in Europa. De houten standaardmolen wordt genoemd naar zijn bouwer, Ivo Deprez († 1913) uit Heule. De vlasnijverheid in de streek van Kortrijk specialiseert zich vanaf de jaren 1850 in de bereiding van vlasvezels, klaar om te spinnen. De vereiste bewerkingen zijn: roten, brakelen en zwingelen. Het zwingelen van het vlas dient om de gebroken houtdeeltjes door een kappende beweging uit het gebrakelde vlas te slaan zodat de vezels volledig vrijkomen. Het zwingelen op een Vlaamse stermolen wordt aangedreven met pedalen. In 1866 koppelt Ivo Deprez deze stermolen aan windenergie. Omstreeks 1870 staan er in Heule alleen al 10 zwingelmolens. De molen werd gebruikt tot 1914 en is vandaag een beschermd moment, mede dankzij de vzw Vrienden van Preetjes Molen die zich jarenlang ingezet hebben om dit unieke vlaserfgoed te bewaren. Sinds 2016 is de stad Kortrijk de nieuwe eigenaar en op vandaag staat Texture in voor de exploitatie.

Ligging

Hoge dreef, 8501 Heule
Bereken route

meer infooverzicht

Foto: Westtoer

Vraag financiële steun voor een molenbezoek met je klas!

Beroep je op het provinciale subsidiereglement ‘Bezoek aan West-Vlaamse erfgoedlocaties’. Daarmee kun je bepaalde kosten beperken zoals leerlingenvervoer en vergoedingen. Vergeet niet minstens 1 maand voor het molenbezoek je aanvraag in te dienen.

Meer info